Essential SSL

Anunț

Home / RECENTE / Tehnician de radiologie si imagistica

Tehnician de radiologie si imagistica

Cluj-Napoca, Cluj – Angajare Tehnician de radiologie si imagistica la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functieicontractuale de executie vacante, de tehnician de radiologie si imagistica, cu studii superioare (S), cu o vechime in specialitate de minimum 6 luni, in cadrul: Laboratorului Radiologie Imagistica Medicala – I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate depli… – Permanent – Full-time

DETALII/APLICĂ ACUM

jobsnet

Comentați

Sus