Essential SSL

Anunț

Home / RECENTE / Muncitor (3 posturi)

Muncitor (3 posturi)

Braşov – Primaria Comunei Bod, judetul Brasov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie vacante, de muncitor din cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala – Serviciul Domeniul Public – 3 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatil… – Permanent – Full-time

DETALII/APLICĂ ACUM

jobsnet

Comentați

Sus