Essential SSL

Anunț

Home / RECENTE / Conducator autospeciala

Conducator autospeciala

Satu Mare – Angajare Conducator autospeciala la Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Satu Mare: Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Satu Mare organizeaza concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie, temporar vacante, de conducator autospeciala. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului … – Permanent – Full-time

DETALII/APLICĂ ACUM

jobsnet

Comentați

Sus